тел. +359 2 8163 324

Учебни планове

Учебни планове

учебен план за бакалаври специалност „Автоматика и информационни технологии“

учебен план за магистри специалност „Автоматика и информационни технологии“

учебен план за магистри специалност „Автоматика и информационни технологии“, за завършили друга специалност

учебен план за магистри специалност „Информационни технологии“

учебен план за магистри специалност „Управление на качеството“