тел. +359 2 8163 324

Докторанти

Докторанти

инж. Цветелин Йорданов

tsvetelin.yordanov@abv.bg
научен ръководител: доц. д-р инж. Даниела Гочева
заповед за зачисляване: Р-ФХ-40/26.02.2021г.
краен срок на докторантурата: 01.03.2024г.

инж. Ралица Коцева

frozen_raly@abv.bg
научен ръководител: доц. д-р инж. Даниела Гочева
заповед за зачисляване: Р-ФХ-39/26.02.2021г.
краен срок на докторантурата: 01.03.2024г.

инж. Верица Синдраковска

vsindrakovska@gmail.com
научен ръководител: проф. д-р инж. Идилия Бачкова
заповед за зачисляване: 
краен срок на докторантурата: 

инж. Теодор Иванов

teodorivanov696@gmail.com
научен ръководител: проф. д-р инж. Идилия Бачкова
заповед за зачисляване: 
краен срок на докторантурата: