тел. +359 2 8163 324

Бивши служители

Бивши членове на катедрата

Преподаватели


проф. д.т.н. инж. Иван Стефанов Божов – ръководител катедра от 1970 до 1991 г.

академик проф. д.т.н. инж. Минчо Банков Хаджийски

проф. д.т.н. инж. Камен Димов Велев – ръководител катедра от 1991 до 1993 г.
проф. д.т.н. инж. Иван Николов Вучков – ръководител катедра от 1993 до 2004 г.
проф. д.т.н. инж. Стоян Колев Стоянов
проф. д.т.н. инж. Христо Асенов Йончев
проф. д.т.н. инж. Людмил Алеков Големанов

доц. д-р инж. Николинка Георгиева Христова
доц. д-р инж. Жозеф Крикор Теллалян
доц. д-р инж. Георги Димитров Еленков
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Цочев
доц. д-р инж. Пешко Христов Джамбов
доц. д-р инж. Димитър Любенов Дамгалиев
доц. д-р инж. Ганка Петрова Тонева
доц. д-р инж. Николай Дончев Козарев
доц. д-р инж. Сашо Илиев Данев
доц. д-р инж. Георги Богомилов Николов
доц. д-р инж. Павел Тодоров Попов
доц. д-р инж. Ганчо Любенов Вачков
доц. д-р инж. Лидия Недкова Бояджиева
доц. д-р инж. Евтим Борисов Солаков
доц. д-р инж. Анета Нончова Георгиева
доц. д-р инж. Петър Атанасов Байров
доц. д-р инж. Тодор Георгиев Димов
доц. д-р инж. Тотьо Христов Джубраилов
доц. д-р инж. Тодор Филипов Иванов
доц. д-р инж. Димитър Борисов Чавдаров

гл. ас. д-р инж. Искра Драгомирова Антонова
гл. ас. д-р инж. Николай Емануилов Манолов
гл. ас. д-р инж. Роза Борисова Павлова
гл. ас. д-р инж. Свилен Димитров Ранев
гл. ас. д-р инж. Александър Николов Донев
гл. ас. инж. Стефан Тодоров Юруков
гл. ас. инж. Петър Йорданов Димитров
гл. ас. инж. Александър Христов Манолов
ст. ас. инж. Георги Иванов Герджиков
ас. инж. Хабибе Мустафа Еминова
ас. инж. Иван Георгиев Герджиков
ас. инж. Румяна Симова Вълова
ас. инж. Здравко Митков Илиев
ас. инж. Бранимир Николов Ибришимов
ас. инж. Даниела Димитрова Калайкова
ас. инж. Светломира Юлианова Манова
ас. инж. Снежана Георгиева Дамянова
ас. инж. Цветан Ценов Дамянов
ас. инж. Борис Петров Спасов

Инженерно – технически персонал


инж. Любомир Иванов Лозанов
инж. Николай Василев Шапхазов
инж. Цветанка Александрова Буюклиева
инж. Таня Дилова Дикова
инж. Кръстьо Жечев
инж. Антоанета Асенова Стоилова – Горова
инж. Николай Ангелов Тодоров
инж. Владимир Манолов Цветков
инж. Иво Славейков Церовски
инж. Алкин Неджмедин Насуф
инж. Любов Цолова Жекова
инж. Валери Насков Доков
инж. Галя Костова Ганчева
инж. Камелия Иванова Касабова
инж. Лъчезар Спасов
инж. Стефан Казанджиев
инж. Христо Петрушев

Румяна Любомирова Андреева
Магдалена Борисова Стоянова
Ваня Петрова Костова
Таня Василева Иванова
Лариса Кирилова Дръндова
Тереза Георгиева Генчева – Майкснер
Светлана Тодорова Овчарова
Снежана Евстатиева Паргова
Мария Атанасова Атанасова
Евгения Симеонова
Станко Гьорев Гюров
Никола Димитров Дянков
Христо Борисов Грозанов
Александър Вангелов Щерев
Георги Агайн
Кирил Семов